CONFERINȚĂ DE PRESĂ

Suntem bucuroși să vă prezentăm comunicatul de presă din 15 August 2014:

În actualul context economic, dificil și marcat de imprevizibilitate, reducerea costurilor si flexibilitatea producției reprezintă un deziderat tot mai greu de atins dacă nu se apelează la inovație și programe de finanțare. Astăzi, noțiunea de „dezvoltarea sustenabilă”, pe lângă componenta economică, include și responsabilități sociale și de protejare a mediului.
Așa cum este definită de Comisia Mondială Pentru Mediu și Dezvoltare, în raportul „Viitorul Nostru Comun”, dezvoltarea durabilă „urmărește satisfacerea nevoilor prezentului fără a compromite posibilitățile generațiilor viitoare de a-și satisface propriile nevoi”, și este o responsabilitate a fiecărui cetățean și a fiecărei organizații.
Preocupată de concilierea progresului economico-social cu păstrarea echilibrului natural, Insta Electric S.A. Focșani, prin Președintele Consiliului său de Administrație, domnul Daniel Hauri, anunță lansarea proiectului „Valorificarea energiei solare – un model de afaceri mai ecologic”, finanțat de Norway Grants prin „Green Industry Innovation Program”, în cadrul mecanismului financiar 2009-2014. 
Insta Electric S.A. Focșani este un producător local cu tradiție în realizarea și dezvoltarea de echipamente electrice de joasa tensiune. Gamele de produse dezvoltate înglobează echipamente profesionale cât și echipamente destinate utilizării casnice precum prize, întrerupătoare, adaptoare si prelungitoare. Calitatea și diversitatea produselor realizate ne conferă competitivitate. 
EEA Grants (granturile SEE) și Norway Grants (granturile norvegiene) reprezintă contribuția statelor non membre UE Islanda, Liechtenstein și Norvegia pentru reducerea decalajelor economice și sociale și consolidarea relațiilor bilaterale cu 16 state membre ale UE din Europa Centrală și de Sud.
Proiectul „Valorificarea energiei solare – un model de afaceri mai ecologic” înglobează, pe lângă componenta economico-financiară, responsabilitatea socială și reducerea impactului față de mediu.  Implementarea acestui proiect va permite ca o parte din energia utilizată în procesele de management și producție să provină din surse de energie regenerabilă, energia solara. Principalele beneficii economico-financiare ale proiectului sunt reducerea costurilor cu energia electrică de până la 62%, obținerea de venituri suplimentare din vânzarea certificatelor verzi care vor conduce la reducerea vulnerabilității companiei în fața factorilor externi și consolidarea relațiilor cu partenerii de afaceri prin promovarea unui model de afaceri responsabil și de succes. 
Din punct de vedere al impactului asupra mediului, implementarea proiectului va implica reducerea emisiilor de CO2 cu aproximativ 150 Kg/an. Componenta proiectului privind responsabilitatea socială cuprinde o serie de linii directoare etice fundamentale menite să asigure local creșterea gradului de cunoaștere a problemelor de mediu și conștientizarea publicului asupra beneficiilor eficientizării si reducerii consumului de energie.
Din punct de vedere tehnic, proiectul prevede montarea de panouri fotovoltaice pe acoperișul fabricii, însumând o suprafață de 3800 m2, cu o putere instalată de 0.441 MW, ce va genera o producție de aproximativ 455 MWh/an, acoperind în proporție de 100% necesarul de energie electrică al companiei. 
De asemenea, se va realiza o reabilitare atât a acoperișului cât și a halelor de producție, cu scopul de a realiza o mai bună hidro si termoizolație, oferind astfel nu doar o reducere suplimentară a costurilor de încălzire și a consumurilor de combustibili fosili, ci și un mediu de lucru mai prietenos si confortabil pentru angajații noștri.
Termenul de finalizare a implementării proiectului și dare în folosință a sistemului fotovoltaic este Noiembrie 2015.
Insta Electric, cu suportul si contribuția Norway Grants, propune așadar colaboratorilor și clienților săi un model de afaceri și un asortiment de produse mai ecologice și mai economice, construite în mod inovativ în jurul conceptului de management de ecologizare a proceselor de producție, promovând o nouă gamă „verde” de aparataj electric de instalații dezvoltată, produsă și distribuită în România.
 

INSTA ELECTRIC S.A. B-dul București 16A, RO-620144  Focșani, VN, România  T +40 237 215 300