Finalizarea proiectului


Focsani, 18 aprilie 2016
În contextul preocupării generale față de ocrotirea mediului, investiţiile pentru producerea
și utilizarea energiei verzi şi, în același timp, pentru reducerea consumului de combustibili fosili trebuie sa facă parte în mod activ din responsabilitatea socială a fiecărei companii. INSTA ELECTRIC S.A a realizat o astfel de investiție, cu sprijinul granturilor norvegiene. Proiectul “Exploatarea energiei solare – un model de afaceri mai ecologic” a fost finalizat cu success.

Responsabilitate socială
Climatul economic actual este dur si marcat de impredictibilitate. Pentru companii, este
tot mai dificil sa combine flexibilitatea productiei si reducerea costurilor fara să recurgă la inovare si la programe de finanţare. Astăzi, strategiile de dezvoltarea sustenabilă abordează cu seriozitate responsabilitate socială în ceea ce priveşte protejarea mediului înconjurător.
Este responsabilitatea fiecărei organizații să stabilească și implementeze proprii obiective
de dezvoltarea durabilă, „ţintind să vină în întâmpinarea nevoilor curente fără a compromite
abilitatea generaţiilor viitoare de a-şi împlini nevoile.
Insta Electric SA, prin Președintele Consiliului său de Administrație, Dl. Daniel Hauri, anunţă finalizarea cu succes a proiectului “Exploatarea energiei solare – un model de afaceri mai ecologic”, proiect susținut din fonduri acordate de către Guvernul Norvegiei prin Mecanismul Financiar Norvegian 2009 – 2014, în cadrul domeniului de finanțare Inovare în Industria Verde România, si care propus reconcilierea dintre progresul economic si social, păstrând totodată echilibrul natural.

Compania INSTA Electric S.A.
Insta Electric S.A., cu sediul în Focşani este un producător local cu tradiţie, ce a acumulat
mulți ani de experienţă în producerea si dezvoltarea de aparataj electric de joasă tensiune. Gama de produse include echipamente profesionale, pentru uz industrial, dar şi echipamente pentru uz domestic, precum prizele, întrerupătoarele, adaptoarele şi cordoanele. Calitatea şi diversitatea tuturor produselor sunt cheile competivităţii acesteia pe piaţa de profil.

Proiectul
Proiectul “Exploatarea energiei solare – un model de afaceri mai ecologic” reprezinta o
abordare inovativă a modernizării modelului nostru de afacere, propunând optimizarea
proceselor de fabricație prin utilizarea de energie verde, având ca scop creşterea competivităţii coroborată cu reducerea impactului asupra mediului înconjurător. Ţelul proiectului este de a deveni în întregime independenţi de energia fosilă, precum petrolul si gazelle. Energia electrică utilizată în cadrul companiei, atât în producție, cât și în activitățile de management, va proven integral din energia solară captată de sistemul fotovoltaic instalat pe 3’800 de m², pe acoperișul clădirii, iar încălzirea se va realiza prin sistemul hibrid de panouri solare și centrale cu peleți.
Reducerea dependenţei faţă de energia tradiţională reprezintă o cale mai sustenabilă de a face
afaceri si va aduce beneficii atât companiei, cât şi, pe plan local, mediului înconjurător precum şi comunităţii locale, fapt care va contribui, într-un final la reducerea disproporţiilor economice şi sociale.


Proiectul a fost aprobat pe 17 martie 2014 si va fi finalizat până pe 30 Aprilie 2016.
Valoarea totală a proiectului este de 954’369 EURO , din care valoarea financiară a
cofinanţării Norway Grants si Innovation Norway nu depăşeşte 50 %.
Scopul proiectului este sa sprijine “ecologizarea proceselor de management şi de producţie
pentru a deveni mai competitivi si pentru a reduce impactul companiei asupra mediului
înconjurător.”


Obiectivele specifice ale proiectului sunt:
1) Reproiectarea procesului de furnizare a energie prin:
a) instalarea de panouri hibride şi solare pe acoperiş, cu o putere de 0.441 MW.
b) instalarea unui sistem de încălzire pe peleţi
c) implementarea unor măsuri de economisire a energiei electrice și termice.
d) instalarea unui sistem de iluminat LED, pentru a reduce consumul de energie
2) Contribuirea la bunăstarea comunităţii locale prin organizarea unei campanii de
“Economisire de energie”


Finalizat cu success

Pana astăzi, toate lucrările de instalare sunt finalizate cu succes. Momentan, Insta
este în perioada de probă a capacităţilor ei de productie, timp în care sunt efectuate, de
către o companie autorizată, măsurători și teste referitoare la echipamentele instalate și
calitatea energiei electrice produse. Testarea este facută în concordanţă cu ordinul ANRE
74/2013. Perioada de probe va fi urmată de punerea în funcțiune și de obținerea licenţei
de producător.

Insta Electric S.A funcţionează ca etalon

Insta, cu sprijinul si contribuţia Fondurilor Norvegiene propune, aşadar,
partenerilor şi clienţilor săi un model de business și de marketing sustenabil, construit in
mod inovativ în jurul conceptului de management ecologic al procesului de productie, și
devine capabilă să ofere clienților preocupați în aceeași măsură de problemele mediului
produse eco-friendly dezvoltate și realizate în România.
Insta este conştientă de această sarcină plină de responsabilităţi şi aşteaptă cu
nerăbdare şi cu mândrie să continue să fie un model pentru ramura acesteia de activitate,
de asemenea pentru partenerii acesteia, şi nu în ultimul rând, pentru angajaţii săi.
Pentru a promova activ principiile care au stat la baza dezvolării acestui proiect,
Insta lucrează la un nou concept de marketing: “produs in România cu 100% energie
regenerabilă.”


Recunoscătoare
Insta ar vrea să mulţumească părţilor implicate pentru finalizarea cu success a
proiectului, şi în mod special, Norway Grants şi Innovation Norway pentru permanentul
sprijin oferit, pe tot parcursul implementării proiectului.

INSTA ELECTRIC S.A.  B-dul București 16A, RO-620144  Focșani, VN, România  T +40 237 215 300