INFORMATII LEGALE

INSTA ELECTRIC S.A.

Bulevardul Bucuresti nr. 16A

620144 Focșani | România

Tel. +40 237 215300

info@insta-electric.ro

Director general:

Rodica Vătășoiu

 

Numar de inregistrare la Registrul Comertului nr. J39 / 217/1991

Codul de înregistrare in scopuri de TVA: RO 1448879

 

Observații legale

Drepturi de autor

Copyright 2019 Insta Electric S.A .: Toate drepturile rezervate. Toate fișierele texte, imagini, fișiere grafice, sunet, video și animație și aranjamentele acestora sunt supuse dreptului de autor și altei legislații care protejează proprietatea intelectuală a Insta Electric în toate publicațiile (site-uri web, cataloage, corespondență etc.).

Reproducerea, difuzarea, divulgarea generală, prelucrarea sau utilizarea în alt mod a unor astfel de grafice, imagini și texte etc. în alte publicații electronice sau tipărite sau în orice alt mod nu este permisă fără acordul expres al Insta Electric SA. Dreptul legal de a deține copii private nu este afectat de acest lucru.

Unele pagini de pe acest site includ, de asemenea, conținut supus drepturilor de autor de către părțile care au pus la dispoziția Insta Electric S.A. aceste materiale.

Marci și nume

Cu excepția cazului în care se prevede altfel, toate mărcile, simbolurile și denumirile listate pe acest site se supun în întregime drepturilor proprietarului respectiv. Insta Electric S.A., isi rezervă dreptul de a iniția acțiuni penale sau civile în cazul încălcării acestor drepturi.

Răspundere

Informațiile și detaliile furnizate pe acest site web nu constituie promisiuni sau garanții exprese sau implicite. În special, acestea nu constituie o promisiune sau garanție implicită referitoare la proprietăți, vandabilitate sau nerespectarea legislației și brevetelor.

Site-ul nostru conține, de asemenea, link-uri către alte site-uri web. Rețineți că nu avem nicio influență asupra designului și conținutului acestor site-uri conectate. Nu putem oferi nici o garanție cu privire la exactitatea, fiabilitatea, exhaustivitatea sau calitatea informațiilor furnizate acolo. Prin urmare, ne distanțăm de tot conținutul de pe aceste site-uri web. Acest lucru se aplică tuturor site-urilor de pe site-urile noastre externe și conținutului acestora.

INSTA ELECTRIC S.A.  B-dul București 16A, RO-620144  Focșani, VN, România  T +40 237 215 300